PROFESJONALNA REDAKCJA I KOREKTA TEKSTÓW

PISANIE NA ZAMÓWIENIE

Poprawa i redagowanie tekstów przeznaczonych do publikacji, artykułów, przemówień, ulotek reklamowych, blogów komercyjnych itd.


 

 

 

 

OFERTA

Oferujemy redakcję, korektę i skład książek w postaci tradycyjnej oraz e-booków.
Zajmujemy się przygotowaniem tekstów do publikacji pisemnej i ustnej.

 

 

 

KOREKTA

 

Poprawiamy błędy:

 

REDAKCJA

 

Zadbamy o:

 

PISANIE NA ZAMÓWIENIE

 

Na życzenie napiszemy tekst od podstaw, zgodnie z życzeniami i wytycznymi podanymi przez Klienta. Także tekst paraliteracki.

Jak to działa?

Przykłady

 

Zabiegi te pozwolą na osiągnięcie możliwie najlepszego poziomu zrozumienia przez odbiorcę.


© 2014 MySlowNiceLife